Podcast เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์

results 1 - 50 of about 403

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ค.ร.น.

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ค.ร.น.

คุณครูบุญช่วย ภักดี โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แนะนำเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ค.ร.น. โดยได้แนะนำให้ใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใ...

สื่อการสอน เรื่องการคูณ

สื่อการสอน เรื่องการคูณ

มาเรียนรู้เรื่องการคูณ ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ไม่ว่าจะเป็น ความหมายการคูณ หรือโจทย์ปัญหาการคูณที่ว่ายากแส...

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน

คุณครูชลธิชา จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แนะนำเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้เกม เพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนมาสอน เพื่อให้ผ...

ครูมืออาชีพ - คณิตในชีวิตประจำวัน1/5

ครูมืออาชีพ - คณิตในชีวิตประจำวัน1/5

รายการครูมืออาชีพ ชุดรายการ - คณิตในชีวิตประจำวัน ตอน Making Maths Real : สอนคณิตให้มีชีวิตชีวา ตอน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สอนอย่างไรให้สนุกและมีชี...

สาธิตการสอนคณิตศาสตร์ ป.5

สาธิตการสอนคณิตศาสตร์ ป.5

จัดทำขึ้นเพื่อสาธิตการสอนคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4(เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียน) โดยการจำลองสถานการณ์ในชั้นเรียนเป็นนักเรียนชั้น ป.5 มี 4 เรื่อง ดังนี้ ...

เทคนิคการคิดเลขเร็ว

เทคนิคการคิดเลขเร็ว

ClickForTrick By P'BOB ตอน เทคนิคการคิดเลขเร็ว สอนเทคนิคการคิดเลขเร็ว เทคนิคลัด การ บวก ลบ คูณ หาร เลข โดยไม่ต้องใช้กระดาษทด พบกับการเรียนคณิตศาสตร์ และวิชาอ...

พัฒนาเทคนิคและผลิตสื่อการสอน : MATHEAZY

พัฒนาเทคนิคและผลิตสื่อการสอน : MATHEAZY

บริษัท We live to learn ร่วมกับ บริษัท Matheazy และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนและผลิตสื่อคณิตศาสตร์รูปแบ...

สื่อการสอน เรื่องการหาพื้นที่

สื่อการสอน เรื่องการหาพื้นที่

มาเรียนรู้เรื่องการหาพื้นที่ ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ดูสิว่าพื้นที่สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมต่างๆ นั้นหากันอย่...

หาคำตอบเลขยกกำลัง 2 ในบรรทัดเดียว

หาคำตอบเลขยกกำลัง 2 ในบรรทัดเดียว

ClickForTrick By P'BOB ตอน หาคำตอบเลขยกกำลัง 2 ภายในบรรทัดเดียว สอนเทคนิคการคิดเลขเร็ว เทคนิคลัด การ บวก ลบ คูณ หาร เลข โดยไม่ต้องใช้กระดาษทด พบกับการเรียนคณ...

สื่อการสอน เรื่องห.ร.ม./ ค.ร.น.

สื่อการสอน เรื่องห.ร.ม./ ค.ร.น.

มาเรียนรู้เรื่องห.ร.ม./ ค.ร.น. ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน http://www.matheazy.com.

จากบทเรียนสู่โครงงานคณิตศาสตร์

จากบทเรียนสู่โครงงานคณิตศาสตร์

รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล ผู้เชี่ยวชาญสมทบด้านคณิตศาสตร์ และ อ.รัชดา ยาตรา นักวิชาการ สสวท. ได้แนะนำการทำโครงงานคณิตศาสตร์ โดยใช้เรื่องจากบทเรียน เช่น เรื่องกา...

การสอนคณิตศาตตร์โดยใช้เพลง

การสอนคณิตศาตตร์โดยใช้เพลง

การสอนกลุ่มทานตะวัน By Aon การบ้านข้อ 2 การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เพลง วิชาการสอนเฉพาะสาขา วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ.

ตัวอย่าง VCD ชุดการสอนสดคณิตศาสตร์ ของ อ.อดิเรก เนตยานันท์

ตัวอย่าง VCD ชุดการสอนสดคณิตศาสตร์ ของ อ.อดิเรก เนตยานันท์

VCD สอนคณิตศาสต์ ตัวอย่าง ของอ.อดิเรก เนตยานันท์.

สื่อการสอน เรื่องเศษส่วน

สื่อการสอน เรื่องเศษส่วน

มาเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน http://www.matheazy.com.

การสอนชนิดของมุม ชั้นป.4

การสอนชนิดของมุม ชั้นป.4

การสอนชนิดของมุม ชั้น ป. 4 นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา2556 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

คิดเลขเร็วตอนที่ 1 (เทคนิคการบวก)

คิดเลขเร็วตอนที่ 1 (เทคนิคการบวก)

เนื้อหาของวิดีโอนี้ถูกสรุปไว้ที่ http://www.mathsmethod.com/speedup-add.php เชิญฝึกคิดเลขเร็วที่ http://www.virtual-exam.com/games.php ที่นี่เป็น "ห้องเกม" ป...

วิธีสอนคณิตศาสตร์ หาค่าเฉลี่ย ตอน 1/2

วิธีสอนคณิตศาสตร์ หาค่าเฉลี่ย ตอน 1/2

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,วิธีสอน,วิธีสอนคณิตศาสตร์,หาค่าเฉลี่ย,เทคนิคการสอน.

สอนคณิตศาสตร์ด้วยโครงงานสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21

สอนคณิตศาสตร์ด้วยโครงงานสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21

ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ แนะนำวิธีการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ โดย ให้แนวคิดว่าโครงงานคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่...

คลิปวีดีโอการสอนคณิตศาสตร์

คลิปวีดีโอการสอนคณิตศาสตร์

การทำกิจกรรมหลังเรียนเรื่องจำนวนเต็ม โรงเรียน "ท่าเรือ" นิตยานุกูล.

เทคนิคการใช้กระดาน ตอนที่ 1

เทคนิคการใช้กระดาน ตอนที่ 1

เป็นคลิปที่ถ่ายจากการเปิดชั้นเรียน ในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ซึ่งทางโครงการได้...

เทคนิคการสอนเลขแบบ FANMATH 002

เทคนิคการสอนเลขแบบ FANMATH 002

การใช้ Bar Modeling ในการสอนโจทย์สมการในเด็กชั้น ป.6 จะทำให้เด็กเข้าใจการแก้ไขโจทย์สมการได้อย่างง่ายๆ.

สื่อการสอนคณิตศาสตร์

สื่อการสอนคณิตศาสตร์

วิดีโอสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณเศษส่วน.

กิจกรรมปฐมวัยจากธรรมชาติรอบตัว

กิจกรรมปฐมวัยจากธรรมชาติรอบตัว

คุณครูอัมพรรณี สาลีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แนะนำเทคนิคการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ธรรมชาติรอบตัว รอบโ...

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

รศ. ประพนธ์ จ่ายเจริญ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) แนะนำเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีการนำวัสดุต่างๆที่สามารถ...

สื่อการสอน เรื่องการบวก

สื่อการสอน เรื่องการบวก

มาเรียนรู้เรื่องการบวก ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน http://www.matheazy.com.

เทคนิคการคูณด้วยมือ

เทคนิคการคูณด้วยมือ

อ.เกษม คงช่วย ครู สควค. โรงเรียนโสตศึกษา นครศรีธรรมราช.

เทคนิคการสอนด้วยเพลง

เทคนิคการสอนด้วยเพลง

Uploaded with Free Video Converter from Freemake http://www.freemake.com/free_video_converter/

เทคนิคการสอนของครู

เทคนิคการสอนของครู

เทปบันทึกโทรทัศน์ รายการหน้าต่างอิสลามสันติชน ตอน เทคนิคการสอนของครู โดย อ.ศรายุทธ มีสมรรถ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนอิสลามสันติชน ออกอากาศทางสถานีโทร...

การสอนคณิตศาสตร์ ป. 4 ( By Suporn )

การสอนคณิตศาสตร์ ป. 4 ( By Suporn )

คณิตศาสตร์ชั้น ป.4 เรื่อง การนำรูปเรขาคณิตมาประดิษฐ์เป็นลวดลายต่างๆ ประกอบรายวิชา การจัดการเรียนรู้ 2.

สื่อการสอน เรื่องจำนวน

สื่อการสอน เรื่องจำนวน

มาเรียนรู้เรื่องจำนวน ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ไม่น่าเบื่อ แถมยังได้ความรู้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ความหมายเรื...

เทคนิคการสอนเลขแบบ FANMATH 004

เทคนิคการสอนเลขแบบ FANMATH 004

ถ้ายังจำวิธีการแก้โจทย์ปัญหา 11 วิธี เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา(Problem Solving Heuristics) กันได้ นี่เป็นตัวอย่างการสอนโจทย์ที่ต้องใช้เทคนิ...

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์1

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์1

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่.

การสอนคณิตศาสตร์ สมการ ตอน 2/2

การสอนคณิตศาสตร์ สมการ ตอน 2/2

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

เทคนิคการสอน.avi

เทคนิคการสอน.avi

เทคนิคการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

หลักสูตรเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ FAN Math

หลักสูตรเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ FAN Math

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math เป็นหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนพิเศษ สำหรับนักเรียนในชั้นระดับประถมศึกษา ที่มีเนื้อหาตรงกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาของไทย แต...

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math BY SE-ED

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math BY SE-ED

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math เป็นหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนพิเศษ สำหรับนักเรียนในชั้นระดับประถมศึกษา ที่มีเนื้อหาตรงกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาของไทย แต...

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่.

เคล็ดลับ ทำให้เก่งเลข ตอนที่ 5 ตัวอย่าง การบวกเลข [CISTraining.com]

เคล็ดลับ ทำให้เก่งเลข ตอนที่ 5 ตัวอย่าง การบวกเลข [CISTraining.com]

เคล็ดลับทำให้เก่งเลข พร้อมทดลองใช้กระดานมหัศจรรย์ การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ในการปูพื้นฐานให้นักเรียน สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในขั้...

next

Copyright (c) 2009 www.youjotube.com | Contact us