Podcast ไทกะเลิง

results 1 - 50 of about 1197

ช่วงลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57 - 1

ช่วงลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57 - 1

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 (เสียดายอยู่ถ่ายบ่จบ)

ช่วงลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57 - 3

ช่วงลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57 - 3

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 (เสียดายอยู่ถ่ายบ่จบ) คลิปสุดท้าย.

ช่วงลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57 - 2

ช่วงลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57 - 2

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 (เสียดายอยู่ถ่ายบ่จบ)

๓.เซิ้งไทกะเลิงป้องหมู

๓.เซิ้งไทกะเลิงป้องหมู

การแสดงชุดที่ ๓ เซิ้งไทกะเลิงป้องหมู ผู้สร้างสรรค์ผลงาน นายวิชชากร โคจร นายศุภวัฒน์ นามปัญญา นางสาววิภาวดี ชวดทอง นางสาวปาลิตา พรมพินิจ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจา...

ชนเผ่าไทกะเลิง นครพนม

ชนเผ่าไทกะเลิง นครพนม

กลุ่มชนเผ่าไทกะเลิง สมาชิกในกลุ่ม 1.นางสาวกิ่งแก้ว นนจันทร์ เลขที่ 4 2.นางสาวชุติกาญจน์ พลเหลือ เลขที่ 15 3.นางสาวธนัฐดา อักษรพิมพ์ เลขที่ 21 4.นางสาวนันทรัต...

สาวเข็นฝ้าย - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

สาวเข็นฝ้าย - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

เบื่อโซฟาไปเถียงนาน้อย - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

เบื่อโซฟาไปเถียงนาน้อย - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

รักต้องเปิด - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

รักต้องเปิด - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

สาวสองเมือง - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

สาวสองเมือง - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

โชว์อาเซียน - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

โชว์อาเซียน - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 1

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 1

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

ตื้ด เถิงใหญ่เถิงยาว โป้ - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ตื้ด เถิงใหญ่เถิงยาว โป้ - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

ไทกะเลิง ฟ้อนที่ เทศบาลกุดไห (29.03.56)

ไทกะเลิง ฟ้อนที่ เทศบาลกุดไห (29.03.56)

สาว ๆ ไทกะเลิงฟ้อนที่ เทศบาลกุดไห เป็นตาม่วน แท้น้อ...

หมอลำหมู่ - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

หมอลำหมู่ - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

หมอลำหมู่ - ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 8

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 8

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

ขบวนแห่กลองยาวไทกะเลิงบ้านกุดแฮดพ.ศ.2556

ขบวนแห่กลองยาวไทกะเลิงบ้านกุดแฮดพ.ศ.2556

ศิษย์เก่าโรงเรียนทุกรุ่นมาม่วนนำกันเนาะไม่เคยปะหน้าปะตากันกะได้เห็นตอนนี้ได่..

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 6

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 6

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

ทอตีนซิ่น ไทกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ นครพนม

ทอตีนซิ่น ไทกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ นครพนม

การทอจก " ตีนซิ่น " ในลวดลายและสีขาวดำ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม.

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 3

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 3

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

ทอซิ่นหมี่ ไทกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ นครพนม

ทอซิ่นหมี่ ไทกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ นครพนม

การแต่งกายของสาวชาวกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน และการทอผ้าซิ่นมัดหมี่ ในลวดลายและสี ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังห...

โอเค เป๊ะเวอร์ - เนตรนภา ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

โอเค เป๊ะเวอร์ - เนตรนภา ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 2

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 2

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 4

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 4

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 7

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 7

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

สำเนาของ ขบวนแห่กลองยาวไทกะเลิงบ้านกุดแฮดพ.ศ.2556

สำเนาของ ขบวนแห่กลองยาวไทกะเลิงบ้านกุดแฮดพ.ศ.2556

ศิษย์เก่าโรงเรียนทุกรุ่นมาม่วนนำกันเนาะไม่เคยปะหน้าปะตากันกะได้เห็นตอนนี้ได่..

นางฟ้าหรือยาพิษ ลบลายเสือ - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

นางฟ้าหรือยาพิษ ลบลายเสือ - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

การแสดงของสาวชาวไทยกระเลิงคำเตย อำเภอเมืองฯ ในงานไหลเรือไฟนครพนม 2553 # 2

การแสดงของสาวชาวไทยกระเลิงคำเตย อำเภอเมืองฯ ในงานไหลเรือไฟนครพนม 2553 # 2

การแสดง " ฟ้อนหมากเบ็ง " ของนักเรียนชาวไทกะเลิงคำเตย โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม ในงานไหลเรือไฟนครพนม ปี 2553.

จุงเบย จุงเบย - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

จุงเบย จุงเบย - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

เจ้าของเบอร์นี้ยังบ่มีคนคิดฮอด - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

เจ้าของเบอร์นี้ยังบ่มีคนคิดฮอด - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

ฟ้อนไทภูวานากะแด้ง.mpg

ฟ้อนไทภูวานากะแด้ง.mpg

การแสดงชุดฟ้อนไทภูวานากระแด้งโดยอ.นันทนา มิตรสุภาพประกอบด้วยฟ้อนภูไทสกลนครและรำมวยโบราณ(ในที่นี้นำมาเฉพาะฟ้อนภูไทสกลนคร) ซึ่งการฟ้อนภูไทในวีดีโอนี้นั้นเป็นแบ...

ฟ้อนภูไท 3 ถิ่น โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ต คำเตย อ เมือง , งานไหลเรือไฟนครพนม 2553

ฟ้อนภูไท 3 ถิ่น  โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ต คำเตย อ เมือง , งานไหลเรือไฟนครพนม 2553

การแสดง " ฟ้อนภูไท 3 ถิ่น " ของนักเรียนชาวไทกะเลิงคำเตย โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม 2553.

ลืมเขาบ่ได้มาคบกับอ้ายเฮ็ดหยัง

ลืมเขาบ่ได้มาคบกับอ้ายเฮ็ดหยัง

งานไทกะเลิง อ.กุดบาก 13 ม.ค.2555.

PostTV ชาติพันธุ์ ตอน 16 ผลิตภัณฑ์จักรสานต้นกก ของดีชาวไทกะเลิง By TVRB2

PostTV ชาติพันธุ์ ตอน 16 ผลิตภัณฑ์จักรสานต้นกก ของดีชาวไทกะเลิง By TVRB2

ชาวกะเลิง แห่งตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นับว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีฝีมือในการทำงานหัตถกรรมจักสานที่มีชื่อเสียงด้านความงดงาม สละสลวยมากที่สุ...

สาวกะเลิงรำแพรวา โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม , NakhonPhanom

สาวกะเลิงรำแพรวา โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม , NakhonPhanom

การแสดง " สาวกะเลิงรำแพรวา " ของนักเรียนชาวกะเลิง วงโปงลางคำเตยอุปถัมภ์ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม" บนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานประเ...

การแสดงช่วงลำเรื่องต่อกลอนคณะดาวรุ่งเด่นสยาม

การแสดงช่วงลำเรื่องต่อกลอนคณะดาวรุ่งเด่นสยาม

การแสดงช่วงลำเรื่องต่อกลอนคณะดาวรุ่งเด่นสยาม ณ วัดอินทร์แปง อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 (สนใจติดต่อการแสดง โทร.0837299696)

งานสงกรานต์บ้านกุดแฮดพ.ศ.2556

งานสงกรานต์บ้านกุดแฮดพ.ศ.2556

ขบวนแห่กลองยาวความม่วนชื่นของชาวบ้านไทกะเลิง.

ประถมบันเทิงศิลป์ หงษ์หลงฟ้า กาหลงคอน 8

ประถมบันเทิงศิลป์ หงษ์หลงฟ้า กาหลงคอน 8

ประถมบันเทิงศิลป์ แนะนำให้ท่านผู้ชมต่อเข้าเครื่องเสียง หรือตู้ลำโพงเพื่อบรรยากาศนะครับ ถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้หูฟังก็ได้ครับเพราะเสียงจะดีกว่าจากลำโพงเล็กๆ https:...

กะเลิงฟ้อนเอ้ดอกคูน โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ต คำเตย อ เมือง นครพนม , NakhonPhanom

กะเลิงฟ้อนเอ้ดอกคูน  โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ต คำเตย อ เมือง นครพนม , NakhonPhanom

การแสดงชุด " ฟ้อนเอ้ดอกคูน " ของนักเรียนชาวกะเลิง โรงเรียนตำเตยอุปถัมภ์ บ้านคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม บนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานประ...

ดอนปู่ตาคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมืองฯ นครพนม , Don Pu Ta Shrine KumTuey , Nakhon Phanom

ดอนปู่ตาคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมืองฯ นครพนม , Don Pu Ta Shrine  KumTuey , Nakhon Phanom

ดอนปู่ตาคำเตย หรือ " ศาลผีดอนปู่ตาคำเหลือง " ที่ป่าคำเตย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาวบ้านไทกะเลิงบ้านคำเตย ตำบลคำเตย หมู่ 5 ในบริเวณนั้น มีศาลเจ้า ส...

แสดงสด แบบเต็มๆ จากทีมงาน ประถม บันเทิงศิลป์

แสดงสด  แบบเต็มๆ จากทีมงาน ประถม บันเทิงศิลป์

ใครที่ชอบแสดงสดหมอลำ เต้ย ม่วนๆ ติดตามที่นี่เลย ช่องอีสานมักม่วน https://www.youtube.com/channel/UC_J4AKSLjEn0vn_DGYM_p2w?sub_confirmation=1 แสดงสดสุดมันส์ ช...

เพื่อมวลชน (COVER) (จิ้น กรรมาชน) ปรีชาโฟล์ค

เพื่อมวลชน (COVER) (จิ้น กรรมาชน) ปรีชาโฟล์ค

แนะนำตัวปรีชาโฟล์ค ลิ้งค์นี้ครับ http://www.youtube.com/watch?v=FI27jG_D_oM ยินดีรับเป็นเพื่อนในเฟสบุ๊คครับ nice to be friendly (add https://www.facebook.com...

ลงผีหมอที่เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม , Ghost Feast in WernPraBaht Nakhonphanom

ลงผีหมอที่เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม , Ghost Feast in WernPraBaht Nakhonphanom

การ " ลงผีหมอ " หรือ " การเลี้ยงผี " ในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ตามประเพณีความเชื่อของชาวกะเลิง บ้านยางนกเหาะ หมู่ 1 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม.

แห่ขันหมาก ประถมบันเทิงศิลป์ ลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก @ บ้านสมอ จังหวัด ศรีสะเกษ (อนันทเดช จารึกดี)

แห่ขันหมาก ประถมบันเทิงศิลป์ ลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก @ บ้านสมอ จังหวัด ศรีสะเกษ (อนันทเดช จารึกดี)

แห่ขันหมาก ประถมบันเทิงศิลป์ ลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก @ บ้านสมอ จังหวัด ศรีสะเกษ (อนันทเดช จารึกดี)

ลงผีหมอที่เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม , Ghost Feast in WernPraBaht Nakhonphanom 2

ลงผีหมอที่เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม , Ghost Feast in WernPraBaht Nakhonphanom  2

การ " ลงผีหมอ " หรือ " การเลี้ยงผี " ในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ตามประเพณีความเชื่อของชาวกะเลิง บ้านยางนกเหาะ หมู่ 1 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม.

next

Copyright (c) 2009 www.youjotube.com | Contact us