Podcast ไทกะเลิง

results 1 - 50 of about 975

เบื่อโซฟาไปเถียงนาน้อย - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

เบื่อโซฟาไปเถียงนาน้อย - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

รักต้องเปิด - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

รักต้องเปิด - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

ช่วงลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57 - 2

ช่วงลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57 - 2

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 (เสียดายอยู่ถ่ายบ่จบ)

ช่วงลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57 - 1

ช่วงลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57 - 1

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 (เสียดายอยู่ถ่ายบ่จบ)

ช่วงลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57 - 3

ช่วงลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57 - 3

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 (เสียดายอยู่ถ่ายบ่จบ) คลิปสุดท้าย.

๓.เซิ้งไทกะเลิงป้องหมู

๓.เซิ้งไทกะเลิงป้องหมู

การแสดงชุดที่ ๓ เซิ้งไทกะเลิงป้องหมู ผู้สร้างสรรค์ผลงาน นายวิชชากร โคจร นายศุภวัฒน์ นามปัญญา นางสาววิภาวดี ชวดทอง นางสาวปาลิตา พรมพินิจ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจา...

สาวเข็นฝ้าย - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

สาวเข็นฝ้าย - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

โอเค เป๊ะเวอร์ - เนตรนภา ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

โอเค เป๊ะเวอร์ - เนตรนภา ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

โชว์อาเซียน - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

โชว์อาเซียน - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

หมอลำหมู่ - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

หมอลำหมู่ - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

หมอลำหมู่ - ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

นางฟ้าหรือยาพิษ ลบลายเสือ - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

นางฟ้าหรือยาพิษ ลบลายเสือ - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

ทอซิ่นหมี่ ไทกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ นครพนม

ทอซิ่นหมี่ ไทกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ นครพนม

การแต่งกายของสาวชาวกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน และการทอผ้าซิ่นมัดหมี่ ในลวดลายและสี ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังห...

ชนเผ่าไทกะเลิง นครพนม

ชนเผ่าไทกะเลิง นครพนม

กลุ่มชนเผ่าไทกะเลิง สมาชิกในกลุ่ม 1.นางสาวกิ่งแก้ว นนจันทร์ เลขที่ 4 2.นางสาวชุติกาญจน์ พลเหลือ เลขที่ 15 3.นางสาวธนัฐดา อักษรพิมพ์ เลขที่ 21 4.นางสาวนันทรัต...

ตื้ด เถิงใหญ่เถิงยาว โป้ - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ตื้ด เถิงใหญ่เถิงยาว โป้ - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 8

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 8

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

สาวสองเมือง - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

สาวสองเมือง - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 2

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 2

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 6

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 6

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 4

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 4

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 7

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 7

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 3

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 3

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 1

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 1

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

ขบวนแห่กลองยาวไทกะเลิงบ้านกุดแฮดพ.ศ.2556

ขบวนแห่กลองยาวไทกะเลิงบ้านกุดแฮดพ.ศ.2556

ศิษย์เก่าโรงเรียนทุกรุ่นมาม่วนนำกันเนาะไม่เคยปะหน้าปะตากันกะได้เห็นตอนนี้ได่..

ไทกะเลิง ฟ้อนที่ เทศบาลกุดไห (29.03.56)

ไทกะเลิง ฟ้อนที่ เทศบาลกุดไห (29.03.56)

สาว ๆ ไทกะเลิงฟ้อนที่ เทศบาลกุดไห เป็นตาม่วน แท้น้อ...

ทอตีนซิ่น ไทกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ นครพนม

ทอตีนซิ่น ไทกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ นครพนม

การทอจก " ตีนซิ่น " ในลวดลายและสีขาวดำ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม.

จุงเบย จุงเบย - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

จุงเบย จุงเบย - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

เจ้าของเบอร์นี้ยังบ่มีคนคิดฮอด - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

เจ้าของเบอร์นี้ยังบ่มีคนคิดฮอด - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

PostTV ชาติพันธุ์ ตอน 16 ผลิตภัณฑ์จักรสานต้นกก ของดีชาวไทกะเลิง By TVRB2

PostTV ชาติพันธุ์ ตอน 16 ผลิตภัณฑ์จักรสานต้นกก ของดีชาวไทกะเลิง By TVRB2

ชาวกะเลิง แห่งตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นับว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีฝีมือในการทำงานหัตถกรรมจักสานที่มีชื่อเสียงด้านความงดงาม สละสลวยมากที่สุ...

ฟ้อนไทภูวานากะแด้ง.mpg

ฟ้อนไทภูวานากะแด้ง.mpg

การแสดงชุดฟ้อนไทภูวานากระแด้งโดยอ.นันทนา มิตรสุภาพประกอบด้วยฟ้อนภูไทสกลนครและรำมวยโบราณ(ในที่นี้นำมาเฉพาะฟ้อนภูไทสกลนคร) ซึ่งการฟ้อนภูไทในวีดีโอนี้นั้นเป็นแบ...

ฟ้อนภูไท 3 ถิ่น โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ต คำเตย อ เมือง , งานไหลเรือไฟนครพนม 2553

ฟ้อนภูไท 3 ถิ่น  โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ต คำเตย อ เมือง , งานไหลเรือไฟนครพนม 2553

การแสดง " ฟ้อนภูไท 3 ถิ่น " ของนักเรียนชาวไทกะเลิงคำเตย โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม 2553.

แห่ขันหมาก ประถมบันเทิงศิลป์ ลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก @ บ้านสมอ จังหวัด ศรีสะเกษ (อนันทเดช จารึกดี)

แห่ขันหมาก ประถมบันเทิงศิลป์ ลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก @ บ้านสมอ จังหวัด ศรีสะเกษ (อนันทเดช จารึกดี)

แห่ขันหมาก ประถมบันเทิงศิลป์ ลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก @ บ้านสมอ จังหวัด ศรีสะเกษ (อนันทเดช จารึกดี)

กฟผ พบประชาชน ตอนเผ่ากะเลิง

กฟผ พบประชาชน ตอนเผ่ากะเลิง

กฟผ. พบประชาชน ตอนเผ่ากะเลิง เผ่ากะเลิงเป็นชนเผ่าที่อพยบมาจากประเทศลาว ในครั้งอดีตฯ เยาวชนคนไทย ควรสำนึกรักบ้านเกิดและร่วมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล...

สะพานข้ามลำน้ำบัง เทศบาลตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

สะพานข้ามลำน้ำบัง เทศบาลตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ป้าย " ยินดีต้อนรับสู่ถิ่นไทกะเลิง " บน สะพานข้ามลำน้ำบัง ในเขตเทศบาลตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม บนถนนสายเรณู - นาแก หรือ ทางหลวงชนบทหมายเลข 2031.

สาวกะเลิงรำแพรวา โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม , NakhonPhanom

สาวกะเลิงรำแพรวา โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม , NakhonPhanom

การแสดง " สาวกะเลิงรำแพรวา " ของนักเรียนชาวกะเลิง วงโปงลางคำเตยอุปถัมภ์ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม" บนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานประเ...

กุดบาก วงดนตรีลูกทุ่ง (กพศ.)

กุดบาก  วงดนตรีลูกทุ่ง  (กพศ.)

วงดนตรีโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ปี 2554 ครูอดุลย์ เชิญบ่อแก งานรวใใจไทกะเลิง.

การแสดงของบ่าวสาวชาวไทยกระเลิงคำเตย อำเภอเมืองฯ ในงานไหลเรือไฟนครพนม 2553 # 1

การแสดงของบ่าวสาวชาวไทยกระเลิงคำเตย อำเภอเมืองฯ ในงานไหลเรือไฟนครพนม   2553 # 1

การแสดงของนักเรียนชาวไทกะเลิงคำเตย โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม.

กะเลิงคำเตยฟินาเล่ ได้ลาปิดวง โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม , NakhonPhanom

กะเลิงคำเตยฟินาเล่ ได้ลาปิดวง โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม , NakhonPhanom

การแสดงชุดสุดท้าย " ได้ลาปิดวง " ของชาวคณะกะเลิงตำเตย โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม บนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานประพเณีไห...

บ่าวสาวกะเลิงแหย่ไข่มดแดง ,โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม , NakhonPhanom 2010

บ่าวสาวกะเลิงแหย่ไข่มดแดง ,โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม , NakhonPhanom 2010

การแสดงชุด " บ่าวสาวกะเลิงแหย่ใข่มดแดง " ของนักเรียนชาวกะเลิง โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม บนเวทีการแสดงศิปวัฒนธรรม ในงานประเพณีไหลเรือไฟ...

ดอนปู่ตาคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมืองฯ นครพนม , Don Pu Ta Shrine KumTuey , Nakhon Phanom

ดอนปู่ตาคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมืองฯ นครพนม , Don Pu Ta Shrine  KumTuey , Nakhon Phanom

ดอนปู่ตาคำเตย หรือ " ศาลผีดอนปู่ตาคำเหลือง " ที่ป่าคำเตย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาวบ้านไทกะเลิงบ้านคำเตย ตำบลคำเตย หมู่ 5 ในบริเวณนั้น มีศาลเจ้า ส...

เพื่อมวลชน (COVER) (จิ้น กรรมาชน) ปรีชาโฟล์ค

เพื่อมวลชน (COVER) (จิ้น กรรมาชน) ปรีชาโฟล์ค

ยินดีแลกเปลี่ยนความเห็นครับ nice to be friendly (add https://www.facebook.com/prechafolk เว็บรวมเพลงปรีชาโฟล์ค ລວມເພັງປີຊາໂຟກ http://prechafolk.myreadyweb.co...

next

Copyright (c) 2009 www.youjotube.com | Contact us