Podcast ไทกะเลิง

results 1 - 50 of about 1491

ช่วงลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57 - 1

ช่วงลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57 - 1

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 (เสียดายอยู่ถ่ายบ่จบ)

ช่วงลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57 - 3

ช่วงลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57 - 3

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 (เสียดายอยู่ถ่ายบ่จบ) คลิปสุดท้าย.

ช่วงลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57 - 2

ช่วงลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57 - 2

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 (เสียดายอยู่ถ่ายบ่จบ)

ชนเผ่าไทกะเลิง นครพนม

ชนเผ่าไทกะเลิง นครพนม

กลุ่มชนเผ่าไทกะเลิง สมาชิกในกลุ่ม 1.นางสาวกิ่งแก้ว นนจันทร์ เลขที่ 4 2.นางสาวชุติกาญจน์ พลเหลือ เลขที่ 15 3.นางสาวธนัฐดา อักษรพิมพ์ เลขที่ 21 4.นางสาวนันทรัต...

รักต้องเปิด - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

รักต้องเปิด - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

สาวเข็นฝ้าย - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

สาวเข็นฝ้าย - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

สาวสองเมือง - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

สาวสองเมือง - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

เบื่อโซฟาไปเถียงนาน้อย - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

เบื่อโซฟาไปเถียงนาน้อย - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

โชว์อาเซียน - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

โชว์อาเซียน - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

๓.เซิ้งไทกะเลิงป้องหมู

๓.เซิ้งไทกะเลิงป้องหมู

การแสดงชุดที่ ๓ เซิ้งไทกะเลิงป้องหมู ผู้สร้างสรรค์ผลงาน นายวิชชากร โคจร นายศุภวัฒน์ นามปัญญา นางสาววิภาวดี ชวดทอง นางสาวปาลิตา พรมพินิจ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจา...

ตื้ด เถิงใหญ่เถิงยาว โป้ - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ตื้ด เถิงใหญ่เถิงยาว โป้ - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 1

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 1

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

ไทกะเลิง ฟ้อนที่ เทศบาลกุดไห (29.03.56)

ไทกะเลิง ฟ้อนที่ เทศบาลกุดไห (29.03.56)

สาว ๆ ไทกะเลิงฟ้อนที่ เทศบาลกุดไห เป็นตาม่วน แท้น้อ...

หมอลำหมู่ - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

หมอลำหมู่ - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

หมอลำหมู่ - ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 8

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 8

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

ขบวนแห่กลองยาวไทกะเลิงบ้านกุดแฮดพ.ศ.2556

ขบวนแห่กลองยาวไทกะเลิงบ้านกุดแฮดพ.ศ.2556

ศิษย์เก่าโรงเรียนทุกรุ่นมาม่วนนำกันเนาะไม่เคยปะหน้าปะตากันกะได้เห็นตอนนี้ได่..

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 6

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 6

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

ทอตีนซิ่น ไทกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ นครพนม

ทอตีนซิ่น ไทกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ นครพนม

การทอจก " ตีนซิ่น " ในลวดลายและสีขาวดำ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม.

ทอซิ่นหมี่ ไทกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ นครพนม

ทอซิ่นหมี่ ไทกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ นครพนม

การแต่งกายของสาวชาวกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน และการทอผ้าซิ่นมัดหมี่ ในลวดลายและสี ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทกะเลิงบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังห...

โอเค เป๊ะเวอร์ - เนตรนภา ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

โอเค เป๊ะเวอร์ - เนตรนภา ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 3

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 3

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 4

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 4

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 2

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 2

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 7

ลงผีหมอ หรือ พิธีเลี้ยงผี ของไทกะเลิงเวินพระบาท นครพนม # 7

พิธีกรรมการเลี้ยงผี หรือ " ลงผีหมอ " ของชาวไทกะเลิงบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติในทุกๆปี งานจะจัดในวันขึ้น...

สำเนาของ ขบวนแห่กลองยาวไทกะเลิงบ้านกุดแฮดพ.ศ.2556

สำเนาของ ขบวนแห่กลองยาวไทกะเลิงบ้านกุดแฮดพ.ศ.2556

ศิษย์เก่าโรงเรียนทุกรุ่นมาม่วนนำกันเนาะไม่เคยปะหน้าปะตากันกะได้เห็นตอนนี้ได่..

นางฟ้าหรือยาพิษ ลบลายเสือ - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

นางฟ้าหรือยาพิษ ลบลายเสือ - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

การแสดงของสาวชาวไทยกระเลิงคำเตย อำเภอเมืองฯ ในงานไหลเรือไฟนครพนม 2553 # 2

การแสดงของสาวชาวไทยกระเลิงคำเตย อำเภอเมืองฯ ในงานไหลเรือไฟนครพนม 2553 # 2

การแสดง " ฟ้อนหมากเบ็ง " ของนักเรียนชาวไทกะเลิงคำเตย โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม ในงานไหลเรือไฟนครพนม ปี 2553.

จุงเบย จุงเบย - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

จุงเบย จุงเบย - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

เจ้าของเบอร์นี้ยังบ่มีคนคิดฮอด - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

เจ้าของเบอร์นี้ยังบ่มีคนคิดฮอด - ประถมฯ งานไทกะเลิง 57

ประถมบันเทิงศิลป์ งานรวมใจไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปี 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557.

ฟ้อนไทภูวานากะแด้ง.mpg

ฟ้อนไทภูวานากะแด้ง.mpg

การแสดงชุดฟ้อนไทภูวานากระแด้งโดยอ.นันทนา มิตรสุภาพประกอบด้วยฟ้อนภูไทสกลนครและรำมวยโบราณ(ในที่นี้นำมาเฉพาะฟ้อนภูไทสกลนคร) ซึ่งการฟ้อนภูไทในวีดีโอนี้นั้นเป็นแบ...

ฟ้อนภูไท 3 ถิ่น โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ต คำเตย อ เมือง , งานไหลเรือไฟนครพนม 2553

ฟ้อนภูไท 3 ถิ่น  โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ต คำเตย อ เมือง , งานไหลเรือไฟนครพนม 2553

การแสดง " ฟ้อนภูไท 3 ถิ่น " ของนักเรียนชาวไทกะเลิงคำเตย โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม 2553.

ลืมเขาบ่ได้มาคบกับอ้ายเฮ็ดหยัง

ลืมเขาบ่ได้มาคบกับอ้ายเฮ็ดหยัง

งานไทกะเลิง อ.กุดบาก 13 ม.ค.2555.

กะเลิงรำเพลินเกี้ยวกัน โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ต คำเตย อ เมือง นครพนม , nakhonphanom

กะเลิงรำเพลินเกี้ยวกัน  โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ต คำเตย อ เมือง นครพนม , nakhonphanom

การแสดง " กะเลิงรำเพลินเกี้ยวกัน " โดย วงโปงลางคำเตยอุปถัมภ์ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม บนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานปร...

PostTV ชาติพันธุ์ ตอน 16 ผลิตภัณฑ์จักรสานต้นกก ของดีชาวไทกะเลิง By TVRB2

PostTV ชาติพันธุ์ ตอน 16 ผลิตภัณฑ์จักรสานต้นกก ของดีชาวไทกะเลิง By TVRB2

ชาวกะเลิง แห่งตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นับว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีฝีมือในการทำงานหัตถกรรมจักสานที่มีชื่อเสียงด้านความงดงาม สละสลวยมากที่สุ...

ประถมบันเทิงศิลป์ หงษ์หลงฟ้า กาหลงคอน 8

ประถมบันเทิงศิลป์ หงษ์หลงฟ้า กาหลงคอน 8

ประถมบันเทิงศิลป์ แนะนำให้ท่านผู้ชมต่อเข้าเครื่องเสียง หรือตู้ลำโพงเพื่อบรรยากาศนะครับ ถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้หูฟังก็ได้ครับเพราะเสียงจะดีกว่าจากลำโพงเล็กๆ https:...

การแสดงช่วงลำเรื่องต่อกลอนคณะดาวรุ่งเด่นสยาม

การแสดงช่วงลำเรื่องต่อกลอนคณะดาวรุ่งเด่นสยาม

การแสดงช่วงลำเรื่องต่อกลอนคณะดาวรุ่งเด่นสยาม ณ วัดอินทร์แปง อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 (สนใจติดต่อการแสดง โทร.0837299696)

แสดงสด แบบเต็มๆ จากทีมงาน ประถม บันเทิงศิลป์

แสดงสด  แบบเต็มๆ จากทีมงาน ประถม บันเทิงศิลป์

ใครที่ชอบแสดงสดหมอลำ เต้ย ม่วนๆ ติดตามที่นี่เลย ช่องอีสานมักม่วน https://www.youtube.com/channel/UC_J4AKSLjEn0vn_DGYM_p2w?sub_confirmation=1 แสดงสดสุดมันส์ ช...

ดอนปู่ตาคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมืองฯ นครพนม , Don Pu Ta Shrine KumTuey , Nakhon Phanom

ดอนปู่ตาคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมืองฯ นครพนม , Don Pu Ta Shrine  KumTuey , Nakhon Phanom

ดอนปู่ตาคำเตย หรือ " ศาลผีดอนปู่ตาคำเหลือง " ที่ป่าคำเตย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาวบ้านไทกะเลิงบ้านคำเตย ตำบลคำเตย หมู่ 5 ในบริเวณนั้น มีศาลเจ้า ส...

รำของไทกะเลิ่ง

รำของไทกะเลิ่ง

จัดใน NPNICH ประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ.

ฉันคือประชาชน (COVER) (หงา) - ปรีชาโฟล์ค

ฉันคือประชาชน (COVER) (หงา) - ปรีชาโฟล์ค

แนะนำตัวปรีชาโฟล์ค ลิ้งค์นี้ครับ http://www.youtube.com/watch?v=FI27jG_D_oM ยินดีรับเป็นเพื่อนในเฟสบุ๊คครับ nice to be friendly (add https://www.facebook.com...

ลงผีหมอที่เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม , Ghost Feast in WernPraBaht Nakhonphanom

ลงผีหมอที่เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม , Ghost Feast in WernPraBaht Nakhonphanom

การ " ลงผีหมอ " หรือ " การเลี้ยงผี " ในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ตามประเพณีความเชื่อของชาวกะเลิง บ้านยางนกเหาะ หมู่ 1 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม.

แห่ขันหมาก ประถมบันเทิงศิลป์ ลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก @ บ้านสมอ จังหวัด ศรีสะเกษ (อนันทเดช จารึกดี)

แห่ขันหมาก ประถมบันเทิงศิลป์ ลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก @ บ้านสมอ จังหวัด ศรีสะเกษ (อนันทเดช จารึกดี)

แห่ขันหมาก ประถมบันเทิงศิลป์ ลำเรื่อง เล่ห์ลวงชู้รัก @ บ้านสมอ จังหวัด ศรีสะเกษ (อนันทเดช จารึกดี)

next

Copyright (c) 2009 www.youjotube.com | Contact us